Clicky

Missie

Alle inwoners in Roeselare kunnen sporten en bewegen in voor hen zo goed mogelijke omstandigheden.

Visie

De Sportraad heeft als doel in Roeselare sport en bewegen te bevorderen door op te komen voor de belangen van sporters, sportverenigingen en andere sport- en beweeginitiatieven, het stimuleren van kennisoverdracht en het geven van advies op gebied van sport en bewegen zowel op vraag van de overheid als ongevraagd.

Opdrachten

De Sportraad heeft hiertoe in haar statuten 2 opdrachten toegemeten gekregen:

  1. De Sportraad inspireert en adviseert het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad over het sportbeleid. Dit kan gebeuren op vraag van de stedelijke overheid of uit eigen initiatief en wordt steeds vorm gegeven via overleg en samenwerking. Indien de Sportraad het raadzaam vindt, kan de Sportraad hiertoe ook activiteiten opzetten.
  2. Daarnaast is de Sportraad ook het ideale platform voor overleg en samenwerking tussen de sportactoren in de Stad, zowel clubs, federaties, besturen, als individuele inwoners.

Contacteer ons

Volg ons